Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 18 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valbered...

13:10 / 16 Nov Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25 oktober 2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman bes...

10:30 / 25 Oct Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 09.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19...

09:49 / 21 Sep Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering augusti 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2016 till 387 174 fa...

08:28 / 19 Sep Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering juli 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2016 till 368 628 fat o...

11:02 / 10 Aug Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering juni 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2016 till 348 012 fat o...

11:32 / 26 Jul Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering maj 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2016 till 374 282 fat ol...

13:30 / 16 Jun Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 18 maj 2016 i Stockholm för årsstämman.
Moderbolagets och koncernens resultat-...

16:45 / 18 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering april 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2016 till 374 122 fat ...

13:23 / 16 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Första kvartalet 2016

(För fullständig rapport, se bifogad fil)
Produktionen uppgick till 12 212 fat per dag, upp 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015 ...

07:30 / 3 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasie...

14:00 / 18 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering mars 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2016 till 351 692 fat o...

14:04 / 12 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Fjärde kvartalet 2015

Produktionen uppgick till 10 956 fat per dag, upp 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2015 Intäkter uppgick till MSEK 222, ner 13 procent jämfört...

07:43 / 9 Feb Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering januari 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2016 till 391 534 fa...

07:26 / 9 Feb Tethys Oil Press release