Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrprogram i Litauen påbörjat

13:00 / 16 June 2015 Tethys Oil Press release

Ett borrprogram omfattande tre borrhål har inletts på Raseiniailicensen onshore Litauen. Den första borrningen, Bedugnis-1, planeras att borras vertikalt till ett sammanlagt djup om cirka 1 100 meter. Borrning och utvärdering förväntas pågå i cirka 45 dagar.

Borrprogrammet omfattar tre borrhål som planeras att borras i en följd. Borrmål är revstrukturer från silurtid som kartlagts med en 3D-seismikstudie som färdigställdes 2014 över ett 80 kvadratkilometer stort område. Prospekteringsborrningen Lapgiriai-1 borrades på Raseiniailicensen 2013. Vid borrningen påträffades olja i kalkstensformationen från silurtiden och mindre volymer olja producerades.

Raseiniailicensen täcker en yta om 1 535 kvadratkilometer onshore Litauen. Tethys Oil har 30% indirekt andel i licensen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys har intressen i onshorelicenser. Den väsentligaste tillgången i Oman är Block 3 och 4. Tethys Oils oljeproduktion i Oman uppgick i maj 2015 till 9 601 fat olja per dag. Tethys Oil har också licenser onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/