Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: 25 maj sista dag för handel inklusive rätt till inlösenaktier

13:22 / 25 May 2015 Tethys Oil Press release

Vid årsstämman den 13 maj 2015 beslutades om ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om 2,00 SEK. Efter inlösenförfarandet kommer aktieägare att äga lika många aktier som de gjorde tidigare.

Sista dag för handel i Tethys Oils aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 25 maj 2015. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier är den 27 maj 2015. Det krävs inte någon åtgärd från aktieägaren för att få inlösenaktier. Handel i inlösenaktien förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden 28 maj–10 juni 2015.

Avstämningsdag för utbetalning av inlösenlikvid är den 12 juni 2015. Inlösenbelopp betalas ut omkring den 17 juni 2015. Utbetalningen sker automatiskt via Euroclear Sweden till avkastningskontot knutet till VP-kontot.

Mer information om inlösenförfarandet finns på Tethys Oils hemsida www.tethysoil.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/