Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Inbjudan till presentation av Tethys Oils fjärde kvartal och bokslut för 2014

14:22 / 2 February 2015 Tethys Oil Press release

Tethys Oil publicerar bokslutskommuniké för helåret 2014 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2014 tisdagen den 10 februari 2015 cirka kl 7.30. Tethys inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef, rapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/dxw86rnw

 

För deltagande via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz (avgiftsfritt): 0800005203

England: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/