Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oils valberedning för årsstämman 2016

11:35 / 13 November 2015 Tethys Oil Press release

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 13 maj 2015 har en valberedning bildats inför årsstämman 2016. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Erik Norman, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited

Niklas Antman, representerar Incentive AS

Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Vid valberedningens första möte valdes Erik Norman till ordförande.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2016 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2017, ordförande på årsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2016, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2016 planeras att hållas i Stockholm 18 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/