Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys ökar andel i Rietavaslicensen onshore Litauen

08:55 / 7 July 2014 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB har ökat bolagets indirekta intresseandel i Rietavaslicensen onshore Litauen. Tethys intresseandelar ökar från 14% till 30% i samband med att samarbetspartnern Chevron väljer att lämna licensen. Arbetsprogrammet, som är inriktat på att utvärdera licensområdets potential för både konventionella och okonventionella kolväten, fortsätter som planerat och påverkas inte av att Chevron lämnar licensen. Arbetsprogrammet är fullt ut finansierat genom befintliga medel i joint venturebolaget LL Investicos. Tethys intresseandelar i Raiseiniailicensen onshore Litauen har också ökat från 26% till 30% efter justeringar inom ägargruppen.

Tethys Oil har indirekta intressen i tre licenser onshore Litauen: Gargzdailicensen (25%), Raiseiniailicensen (30%) och Rietavaslicensen (30%).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys oljeproduktion i Oman uppgår till omkring 7 000 fat per dag. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/