Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil AB (publ) har genomfört förtidsinlösen av sitt SEK 400 000 000 företagsobligationslån

11:20 / 8 April 2014 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys”) påkallade den 4 mars 2014 förtidsinlösen av Tethys SEK 400 000 000 9,50% företagsobligation 2012/2015 (ISIN: SE0004808129).

Tethys har genomfört förtidsinlösen och betalat förtidsinlösenbeloppet tillsammans med upplupen ännu inte betald ränta för samtliga obligationer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555, magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Tethys offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014, kl. 11.20.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/