Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil ingår avtal om reservbaserad kreditfacilitet att delvis användas för förtidsinlösen av obligationslån om MSEK 400

08:30 / 28 February 2014 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys”) har idag ingått ett fyraårigt avtal avseende en reservbaserad kreditfacilitet (”senior revolving reserve based lending facility”) om upp till MUSD 100 (”Faciliteten”). BNP Paribas (“BNPP”) agerar som Coordinating Mandated Lead Arranger, Bookrunner, teknisk bank och agent för Faciliteten. Faciliteten är säkerställd genom Tethys Oils 30-procentiga innehav i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet för Block 3&4 i Sultanatet Oman. 

Som en del av Tethys nuvarande finansieringsstruktur finns ett obligationslån om MSEK 400 vilket löper med en fast årlig ränta om 9,5 procent. Obligationslånet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med första utbetalningen under Faciliteten kommer Tethys att utnyttja sin option att förtidsinlösa obligationslånet och lösa samtliga utestående obligationer. Förtidsinlösenbeloppet kommer att vara 104,50 procent av det nominella beloppet plus upplupen ännu inte betald ränta och inlösen väntas ske i början av april 2014.

Den initiala låneramen enligt Faciliteten är MUSD 50. Räntan för Faciliteten kommer att vara rörlig i intervallet om LIBOR + 3.75 procent till LIBOR + 4.00 procent per år, beroende på i vilken grad Faciliteten utnyttjas.

Florent Simon, Managing Director, Structured Debt Oil & Gas, på BNPP kommenterar, “Denna transaktion med Tethys Oil är mycket värdefull för oss, främst eftersom vi ser detta som början på en långsiktig och fruktbar relation med Tethys Oil, men också eftersom det visar fortsatt goda prestationer av BNPPs verksamhet inom olja och gas som syftar till att stödja självständiga olje- och gasbolag globalt. BNPP är därför mycket nöjda med att koordinera denna finansiering, den första av sitt slag i Oman.”.

Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB, kommenterar: “Vi är mycket glada att ha uppnått denna viktiga milstolpe i vår utveckling och ser fram emot ett långt och givande samarbete med BNPP. Bankfinansieringen ger oss möjlighet att optimera och reducera våra finansieringskostnader, och kommer att öka Tethys finansiella och operationella flexibilitet. Att Faciliteten är rörlig och kan utnyttjas löpande ger oss möjlighet att använda Faciliteten endast när vi behöver den, både avseende Block 3&4 och andra projekt”.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555, magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef. tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar i Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/