Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Presentation av Tethys Oils bokslut för 2013

15:19 / 5 February 2014 Tethys Oil Press release

Tethys Oil publicerar bokslutskommunikén för helåret 2013 och delårsrapporten för fjärde kvartalet 2013 tisdagen den 11 februari cirka kl 7.00 på morgonen. Bolagets VD Magnus Nordin håller tillsammans med CFO Morgan Sadarangani en webbsänd telefonkonferens samma morgon kl. 8.00.

Presentationen webbsänds direkt på www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Länk till webbsändningen: http://www.media-server.com/m/p/p8ngirzn

 

För deltagande via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 850 55 6474 England: +44 20 3364 5374 Schweiz: +41 22 567 5541 Nordamerika: +1 85 5753 2230

 

Som tidigare meddelats har Tethys Oil också nöjet att bjuda in till en informationsträff 11 februari kl. 18.00 på Näringslivets hus i Stockholm. VD Magnus Nordin och CFO Morgan Sadarangani kommer att kommentera rapporten och diskutera bolagets utveckling. En lättare förtäring kommer att serveras. Anmälan sker per e-post till k.thorsell@tethysoil.com alternativt per telefon 08 - 505 947 00 senast den 7 februari kl. 12.00.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ingrid Östhols, Investor relations, +46 70 1010 980, ingrid@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/