Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Nytt oljefynd onshore Oman – Prospekteringsborrningen B4EW6 flödar över 2 200 fat olja per dag

08:53 / 12 February 2014 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen B4EW6, som borrats på en tidigare oborrad struktur onshore Oman, flödade vid test över 2 200 fat olja per dag genom en 32/64-tums ventil från reservoarlagret Lower Buah. B4EW6 borrades cirka 13 kilometer söder om B4EW4. Flödena från det nya borrhålet B4EW6 är de bästa som hittills uppmätts från Lower Buah utanför B4EW4-området. Borrhålet är uppkopplat mot produktionsanläggningen för ett långvarigt produktionstest.

”Vi är mycket glada över att Lower Buah åter har levererat. B4EW6 uppvisar liknande geologiska egenskaper som B4EW4. Efterhand som vi får mer information kan vi dra säkrare slutsatser, men vi har förhoppningar att den kan komma visa sig vara lika framgångsrik som B4EW4,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/