Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil inleder återköpsprogram av egna aktier

07:20 / 4 November 2014 Tethys Oil Press release

Årsstämman den 14 maj 2014 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsen har idag beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier med stöd av bemyndigandet. Syftet med återköpsprogrammet är att optimera kapitalstrukturen och att möjliggöra att återköpta aktier kan användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.

Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Maximalt får en tiondel av samtliga utestående aktier i bolaget återköpas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2015.

Tethys Oil äger för närvarande inga egna aktier.

Bemyndigandet återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2014 kl 07.20 (CET).

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/