Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Östlig prospekteringsborrning - borrhålet färdigställt och hålls öppet för ytterligare studier

08:29 / 19 November 2014 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen LE-1 i den östra delen av Block 4 onshore Sultanatet Oman har färdigställts och borrhålet kommer att hållas öppet för att möjliggöra ytterligare studier framöver. Ett oljeprov har tagits från borrhålet, vilket indikerar förekomsten av mellanlätt olja. Detta tyder på att även den östra delen av Block 4 skulle kunna ha ett fungerande petroleumsystem.

I avsaknad av tidigare borrdata har LE-1 gett ny viktig information om områdets litologi. En omtolkning av den seismiska information som tidigare samlats in kommer att bli nödvändig.

Borrhålet har lämnats öppet för att möjliggöra ytterligare studier framöver. När den seismiska omtolkningen är avslutad kommer arbetsprogrammet för området att utvärderas också avseende lokalisering av ytterligare borrhål.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/