Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Tethys Oil: Produktionsuppdatering oktober 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2014 till 261 183 fa...

08:15 / 27 Nov Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 14 november 2014, kl. 11.00 i Van der Nootska Palatset,...

08:00 / 21 Oct Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering augusti 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2014 till 254 861 fa...

11:13 / 30 Sep Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering juli 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2014 till 255 400 fat o...

11:38 / 13 Aug Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering juni 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2014 till 219 777 fat o...

08:43 / 23 Jul Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2014 till 208 772 fat ...

08:20 / 9 Jun Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades igår i Stockholm för årsstämman.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkninga...

08:31 / 15 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Första kvartalet 2014

FÖRSTA KVARTALET 2014
Nytt produktionsrekord varje enskild månad under första kvartalet 2014
Första kvartalets produktion ökade 25 p...

07:30 / 6 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Tethys Oils årsredovisning 2013

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2013. Den är nu tillgänglig på www.tethysoil.com.
Årsredovisningen kommer att distr...

11:47 / 23 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2014, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 ...

14:28 / 14 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering mars 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2014 till 210 878 fat o...

09:42 / 11 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Vincent Hamilton har avlidit

Det är med stor sorg som Tethys Oil meddelar att bolagets medgrundare och tidigare styrelseordförande Vincent Hamilton har avlidit efter lång kamp...

13:10 / 10 Mar Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Produktionsuppdatering januari 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2014 till 198 954 fa...

08:38 / 7 Feb Tethys Oil Press release