Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2014

08:45 / 21 August 2013 Tethys Oil Press release

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 22 maj 2013 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2014. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Dennis Harlin, valberedningens ordförande, representerar sig själv, Annemarie Danielsson och Håkan Ehrenblad

Vincent Hamilton, representerar sig själv

Jan Risberg, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar sig själv, Niklas Antman och SSE Capital

 

Valberedningen skall förbereda förslag till beslut vid årsstämman 2014 om val av ordförande vid stämman, val styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode med fördelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, val av revisor och revisorsarvode samt principer för nomineringsprocessen inför 2015 års årsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2014, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, CFO, tfn +46 8 505 947 00; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com