Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ uppdatering Oman

08:10 / 28 August 2013 Tethys Oil Press release

  • Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter - Lower Buah step out-borrning flödar över 1 000 fat olja per dag
  • Ny prospekteringsborrning pågår på struktur som liknar B4EW4

Den första utvärderingsborrningen i reservoarlagret Lower Buah i B4EW4-strukturen på Block 4 onshore Oman bekräftar förekomsten av olja och flödade vid test över 1 000 fat olja per dag genom en 32/64-tums ventil. Borrningen B4EW4-4 genomfördes cirka 1 km från det första borrhålet, B4EW4-1, där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Det långvariga produktionstestet av Lower Buah-sektionen i borrhålet B4EW4-1 fortsätter med bra produktionsvolymer. Det nya borrhålet kommer också att kopplas upp mot produktionsanläggningen för ett långvarigt produktionstest. Utvärderingsborrningar och annat arbete kommer att fortsätta på B4EW4-strukturen för vidare utvärdering av både Lower Buah-sektionen samt strukturens övriga oljeförande reservoarlager.

En ny prospekteringsborrning pågår på en struktur som liknar B4EW4-strukturen, kallad B4EW5. Denna nya struktur har kartlagts genom ny 3D-seismik, och är belägen på Block 4 cirka 7 km söder om B4EW4. Borrningen syftar främst till att undersöka reservoarlagren Lower Buah och Khufai.

"Vi är självklart mycket glada över resultaten från denna utvärderingsborrning, vilken bekräftar utbredningen av Lower Buah-fyndet. Borrhålet kommer nu sättas i långvarigt produktionstest tillsammans med borrhålet B4EW4-1, där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Vi förväntar oss att snart få veta mer om denna viktiga strukturs storlek och produktivitet. Förhoppningsvis blir vi ännu gladare över den nya struktur vi nu borrar. B4EW5 är en mycket intressant borrning som vi kommer att följa noga," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com