Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Andra kvartalet och halvårsrapport 2013

08:30 / 20 August 2013 Tethys Oil Press release

  • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 399 839 fat olja, motsvarande 4 394 fat olja per dag
  • Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm
  • Borrprogram om 3 utvärderingsborrningar inlett på B4EW4-strukturen på Block 4 i Oman
  • En tredje borrigg har tagits i bruk i det pågående arbetsprogrammet på Block 3 och 4
  • Prospekteringsborrning i Litauen flödar mindre volymer olja och bekräftar förekomsten av ett aktivt petroleumsystem
  • Intäkter MSEK 110 (MSEK 154)
  • Resultat efter skatt MSEK 39 (MSEK 15)
  • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 1,10 (SEK 0,46)
  • Andra kvartalets intäkter har påverkats negativt av periodiseringsskillnader som en följd av över- och underuttagsjusteringar
  • Investeringsbudgeten för Block 3 & 4 utökad från MSEK 300 till MSEK 355 för att finansiera utvärderingsborrningar och ytterligare seismik

Show as PDF