Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ uppdatering Litauen

14:36 / 3 July 2013 Tethys Oil Press release

  • Borrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen flödar mindre volymer olja och bekräftar förekomsten av ett aktivt petroleumsystem
  • Silale-2 borras på Rietavaslicensen för att utvärdera oljefältet Silale

 

Raiseiniailicensen

Borrningen Lapgiriai-1 påbörjades i april och borrades till ett slutgiltigt djup om 1 129 meter. Vid borrningen påträffades olja i kalkstensformationen från silurtiden, och vid produktionstester har mindre volymer olja kunnat produceras. I syfte att kartlägga oljefällor och potentiellt oljeförande sprickbildningar kommer en 3D-seismikstudie att genomföras över ett 80 kvadratkilometer stort område kring borrplatsen. Denna studie kommer delvis att finansieras genom medel från Europeiska Unionen. Insamlingen av data har påbörjats.

"Vi är mycket nöjda med resultaten från borrningen, som bekräftar förekomsten av ett aktivt petroleumsystem på Raiseiniailicensen," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

 

Rietavaslicensen

Prospekterings- och utvärderingsarbetet på Rietavaslicensen fortsätter. Befintlig data har sammanställts och analyserats. Speciellt fokus har lagts på data från oljefältet Silale, vilket upptäcktes på 80-talet genom borrhålet Silale-1. Silale-1 flödade 150 fat olja per dag från kambriska sandstenar, men fältet testades aldrig ordentligt och sattes heller aldrig i produktion. Silale-1 öppnades åter i januari 2012 och producerade då kring 30 fat olja per dag. Borrhålet har genomgått olika tester, och det har sedan återöppnandet varit i produktion från och till. I syfte att ytterligare utvärdera Silalefältet genomförs nu en utvärderingsborrning, Silale-2. Borrningen utförs 1,5 km väster om Silale-1, och planeras att borras ned till det kambriska sandstenslagret.

"Silalefältet kan mycket väl vara en kopia av de producerande fälten på den angränsande Gargzdailicensen. Vi ser mycket fram emot resultaten från denna utvärderingsborrning," säger Magnus Nordin.

Tethys Oil har 26% indirekt andel i Raiseiniailicensen och 14% indirekt andel i Rietavaslicensen. Tethys indirekta andelar i dessa litauiska onshore licenser hålles genom aktieägande i det danska privata bolaget Jylland Olie.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com