Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt samt eget kapital per den 28 februari 2013

10:16 / 25 April 2013 Tethys Oil Press release

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt Tethys Oil AB (publ) ("Tethys Oil") för upptagande till handel på huvudlistan, varvid Tethys Oils aktier följaktligen kommer att avnoteras från NASDAQ OMX First North. Första dag för handel med Tethys Oils aktie på huvudlistan är planerad till den 2 maj 2013 och sista dag för handel på NASDAQ OMX First North kommer därmed att vara den 30 april 2013. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, dvs. "TETY". Aktien behåller även samma ISIN som tidigare, dvs. SE0001176298. Det sker inte något utgivande av nya aktier och aktieägare i Tethys Oil behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information hänvisas till prospektet daterat den 23 april 2013 ("Prospektet") som har upprättats med anledning av listbytet och har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com, samt på Pareto Öhmans hemsida, www.paretosec.com. Med anledning av prospektet offentliggör Tethys Oil även eget kapital per den 28 februari 2013 som vid denna tidpunkt uppgick till MSEK 906,3 att jämföras med ett eget kapital om MSEK 860,1 per den 31 december 2012.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till Tethys Oil och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband med noteringen.

"Efter nio år och en månad på First North, är vi mycket glada över att börja handlas på Mid Cap-listan på NASDAQ OMX i Stockholm. Vi är övertygade om att detta är en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

 

Informationen är sådan som Tethys Oil ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 10.15.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com