Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Prospekteringsborrningen B4EW4 flödar knappt 3 000 fat olja per dag vid test

08:58 / 6 March 2013 Tethys Oil Press release

Produktionstesterna på prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 onshore Sultanatet Oman har framgångsrikt slutförts. Sammanlagt uppmättes flöden motsvarande knappt 3 000 fat olja per dag genom en 36/64-tums ventil från Buah- och Khufaiformationerna. Borrhålet har färdigställts som ett produktionshål och kommer att sättas i ett långvarigt produktionstest.

"Vi är mycket glada över resultatet från denna prospekteringsborrning och ser fram emot att det långvariga produktionstestet skall ge oss ytterligare data om detta nya fynd. Den pågående 3D-seismikundersökningen på blocket har också utökats till att även omfatta B4EW4-strukturen," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Borrningen påbörjades i november 2012 och borrades till ett djup om 3 030 meter. Borrningen skedde på ett område som kartlagts med täta linjer av högkvalitativ 2D-seismik, omkring 20 kilometer väster om oljefältet Saiwan East. Tydliga spår av olja på borrkax påträffades under borrningen i formationerna Lower Al Bashir, Buah, Khufai och Masirah Bay. Testprogrammet utformades för att utvärdera Buah- och Khufai-formationerna.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

2013_03_06_sve_dd73e.pdf