Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 påträffar olja – produktionstester pågår

08:07 / 12 February 2013 Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 påträffar olja - produktionstester pågår

Prospekteringsborrningen B4EW4 onshore Oman har borrats till sitt slutgiltiga djup om 3 030 meter. Mätningar i borrhålet (loggning) har slutförts och ett testprogram har inletts. I borrhålet påträffades olja i fyra separata zoner (Lower Al Bashir , Buah, Khufai och Masirah Bay). Resultatet från produktionstesterna väntas inom tre veckor.

Borrningen påbörjades i november 2012 på Block 4, och har skett på ett område som kartlagts med täta linjer av högkvalitativ 2D-seismik, omkring 20 kilometer väster om oljefältet Saiwan East. Tydliga spår av olja på borrkax påträffades under borrningen i formationerna Lower Al Bashir, Buah, Khufai och Masirah Bay. Oljeprover för analys av tryck, volym och temperatur togs under loggningsarbetet i formationerna Lower Al Bashir, Buah och Masirah Bay. Testprogrammet är utformat för att utvärdera Buah- och Khufai-formationerna.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com