Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Fjärde kvartalet 2012 och Tolv månader 2012

08:24 / 12 February 2013 Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Fjärde kvartalet 2012 och Tolv månader 2012

(För komplett rapport se bifogad fil)

 

FJÄRDE KVARTALET 2012

 • Godkännande för utbyggnadsplan för Block 3 och 4 samt kommersialitetsförklaring erhölls i december 2012
 • Rekordstor produktion från Oman om 400 324 fat olja motvarande 4 351 fat olja per dag
 • Intäkter MSEK 170 (MSEK 50)
 • Resultat efter skatt MSEK 145 (MSEK 44)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 4,07 (SEK 1,36)

 

TOLV MÅNADER 2012

 • Treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 400 emitterat i september 2012
 • Rekordstor produktion från Oman om 1 345 854 fat olja motsvarande 3 677 fat olja per dag
 • MSEK 120 togs in i riktad emission av 3 miljoner aktier i maj 2012
 • Intäkter om MSEK 584 (MSEK 104)
 • Resultat efter skatt MSEK 314 (MSEK 69) i stor utsträckning påverkat av nedskrivingar
 • Nedskrivningar huvudsakligen avseende Block 15 och projekt i Frankrike om MSEK 118 (MSEK -)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 9,11 (SEK 2,12)

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • I januari 2013 erhöll Mitsui återstående återbetalning om MUSD 2 från Tethys Oils andel av kostnadsersättning samt erhöll Tethys Oil bonusbetalning om MUSD 10

Tethys första reservrapport kommer att publiceras den 20 februari 2013. De bevisade reserverna per 31 december 2012 förväntas ha ökat jämfört med 1C betingade resurser per 30 juni 2012. Bevisade och sannolika reserver förväntas i stort vara i linje med 2C betingade resurser per 30 juni 2012.

 

MSEK (om inte annat anges)

1 jan 2012 - 31 dec 2012

12 månader

1 okt 2012 - 31 dec 2012

3 månader

1 jan 2011 - 31 dec 2011

12 månader

1 okt 2011 - 31 dec 2011

3 månader

Produktion före statens adel, fat

1 345 854

400 324

423 469

197 916

Försäljning efter statens andel, fat

776 248

225 518

147 228

69 574

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

110,35

111,71

107,37

109,37

Försäljning olja och gas

584

170

104

50

Rörelseresultat

336

152

83

44

EBITDA

509

193

84

45

Resultat

314

145

69

44

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

9,11

4,07

2,12

1,36

Likvida medel

248

248

93

93

Eget kapital

860

860

456

456

Långfristiga skulder

417

417

-

-

Investeringar

875

280

208

36

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Show as PDF