Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

TETHYS OIL UPPDATERAR OLJERESURSER I OMAN

08:00 / 28 August 2012 Tethys Oil Press release

Per 30 juni 2012 uppgår Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman till 13,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C - en ökning med 41% jämfört med 31 december 2011.

Tethys Oil har betingade resurser på Block 3 och 4 onshore Oman. Resurserna klassificeras som betingade enbart i avvaktan på en färdigställd och slutgiltigt godkänd fältutbyggnadsplan. De betingade resurserna har reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton ("D&M") per 31 december 2011. D&M har genomfört en uppdaterad revision per 30 juni 2012.

Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 30 juni 2012 uppgick till 3,4 miljoner fat olja av betingade resurser 1C, 13,8 miljoner fat 2C och 17,3 miljoner fat 3C.

Betingade Resurser

Block 3 och 4, Oman

Miljoner fat

1C

2C

3C

Per 31 dec 2011

2,6

9,8

12,4

Produktion 1 jan - 30 jun 2012

-0,6

-0,6

-0,6

Ökning/minskning

+1,4

+4,6

+5,5

Per 30 jun 2012

3,4

13,8

17,3

Ökning (%)

31%

41%

40%

De betingade resurserna baseras på en oberoende revision av tredje part genomförd av DeGolyer and MacNaughton ("D&M"). Rapporten är framtagen enligt 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

Om betingade resurser Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn:  +46 70 576 6555 ; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com