Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: PROSPEKTERINGSBORRNING ONSHORE LITAUEN AVSLUTAD

08:55 / 3 August 2012 Tethys Oil Press release

Arbetsprogrammet med prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen onshore Litauen har avslutats. Borrhålet har tillfälligt förslutits för att möjliggöra ytterligare arbeten vid en senare tidpunkt. Borriggen flyttas till annan plats på Gargzdailicensen för att borra ett sidohål i det kambriska sandstenslagret i ett redan befintligt borrhål.

Prospekteringsborrningen Skomantai-1 hade två syften. Primärt skulle en oborrad potentiellt oljeförande struktur i det kambriska sandstenslagret nära producerande oljefält undersökas. Borrningen syftade också till att utvärdera potentialen för utvinning av okonventionella kolväten i de tjocka skifferlagren ovanför det kambriska sandstenslagret. Borrhålet Skomantai-1 borrades till ett totalt djup om 2 431 meter. Olja påträffades i sandstenslagret, men porositeten var inte tillräckligt hög för att motivera kommersiell produktion.

En omfattande datainsamling genomfördes över skifferlagren. Mätningar i borrhålet (loggning) utfördes och sju borrkärnor med en total längd om 63 meter togs. Borrkärnorna har skickats för laboratorieanalys där ett flertal egenskaper skall undersökas, bland annat naturliga sprickor, möjligheten att genomföra "fracturing" (sprickbildning), porositet, permeabilitet, samt kvalitet och mognad hos moderbergarten. Borrhålet har tillfälligt förslutits för att möjliggöra ytterligare arbeten på skifferlagren vid en senare tidpunkt.

Gargzdailicensen ägs av det Litauiska bolaget UAB Minijos Nafta. Tethys Oil har 25% indirekt andel i licensen genom ett avtal med Odin Energi A/S. Produktionen på Gargzdailicensen uppgår till drygt 600 fat olja per dag. Utöver Gargzdailicensen har Tethys Oil i Litauen intressen i Rietavas- och Raiseiniailicenserna, vilka inte är i produktion. Alla licenser ligger onshore

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com