Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil emitterar treårigt obligationslån

16:42 / 31 August 2012 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB (publ) ("Tethys") emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna emitteras till 100 procent av det nominella värdet och löper med en fast ränta om 9,50 procent per år. Likviddag är den 7 september 2012 och obligationslånet löper till den 7 september 2015. Tethys avser att notera obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

Minst 200 miljoner kronor av emissionslikviden kommer att användas till investeringar relaterade till Block 3 & 4 i Oman. Återstoden av nettolikviden kommer att användas till finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Pareto Öhman AB har varit finansiell rådgivare till Tethys i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Pareto Öhman AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn:  +46 70 576 6555 ; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn  +46 8 679 49 91 ; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com