Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Andra kvartalet och Halvårsrapport 2012

08:03 / 28 August 2012 Tethys Oil Press release

Andra kvartalet 2012 ·2C betingade resurser ökar med 41% till 13,8 miljoner fat ·Exportpipelinen på Block 3 och 4 i Oman färdigställd och tagen i bruk i juni ·10 borrningar genomförda på Block 3 i Oman ·Rekordstor bruttoproduktion  - 302 081 fat olja, motsvarande 3 320 fat olja per dag ·Försäljning MSEK 154 ·Resultat före nedskrivningar av olje- och gastillgångar MSEK 128 ·Nedskrivningar av olje- och gastillgångar om MSEK 113 avseende delar av Block 15 och Frankrike ·Resultat MSEK 15 ·Vinst per aktie SEK 0,46 ·Riktad emission om MSEK 120 genomförd i maj 2012   sex månader 2012 ·Rekordstor bruttoproduktion - 586 562 fat olja, motsvarande 3 223 fat olja per dag ·Försäljning om MSEK 298 ·Resultat MSEK 123, i stor utsträckning påverkat av nedskrivingar ·Vinst per aktie SEK 3,75

 

MSEK (om inte annat anges)

1 jan 2012 - 30 jun 2012

6 månader

1 apr 2012 - 30 jun 2012

3 månader

1 jan 2011 - 30 jun 2011

6 månader

1 apr 2011 - 30 jun 2011

3 månader

1 jan 2011 - 31 dec 2011   12 månader

Produktion före statens adel, fat

586 562

302 081

83 249

64 585

423 469

Försäljning efter statens andel, fat

380 416

184 994

20 903

4 871

147 228

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

113,83

119,34

92,99

105,80

107,37

Försäljning olja och gas

298

154

13

3

104

Rörelseresultat

105

-4

2

-2

83

EBITDA

238

120

3

-1

84

Resultat

123

15

-14

1

69

Vinst per aktie, SEK

3,75

0,46

-0,43

0,02

2,12

Likvida medel

44

44

178

178

93

Investeringar

442

232

21

6

205

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn:  +46 8 679 49 95 ; magnus@tethysoil.com eller Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn  +46 8 679 49 91 ; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Show as PDF