Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: FORTSATTA BORRFRAMGÅNGAR I OMAN - OLJA PÅTRÄFFAD I YTTERLIGARE TRE FÖRKASTNINGSBLOCK

14:12 / 18 July 2012 Tethys Oil Press release

 

På Farha Southfältet på Block 3 onshore Oman har sammanlagt 10 borrningar färdigställts under andra kvartalet 2012. Av dessa var tre borrningar i Barikformationen i tidigare ej borrade förkastningsblock, vilka resulterade i upptäckten av tre nya oljeförande förkastningsblock. Per sista juni 2012 var sammanlagt 14 förkastningsblock i produktion. Ytterligare förkastningsblock planeras att borras under året.
Fem produktionshål har borrats och färdigställts i tidigare borrade förkastningsblock med syfte att öka produktionen. Två vatteninjiceringshål har också borrats och färdigställts. Borrprogrammet fortsätter med två borriggar. Under de kommande månaderna läggs ökat fokus på prospektering, med prospekteringsborrningar även på Block 4.
"Under andra kvartalet hade vi 100 procents träffsäkerhet vid borrning av nya förkastningsblock - av tre borrade var samtliga oljeförande. Återigen visade sig 3D-seismik vara nyckeln till framgång. Vi är förhoppningsfulla att dessa nya oljefynd har en väsentlig påverkan på vår resurs/reservbas, och vi har därför bett vår oberoende reserv/resursgranskare DeGolyer and MacNaughton att göra en uppdaterad resursrapport per 30 juni i år. Vi beräknar att kunna offentliggöra denna rapport i augusti," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com