Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: OPERATIV UPPDATERING OMAN

08:06 / 23 April 2012 Tethys Oil Press release

Borr- och utvecklingsprogrammet fortsätter planenligt på Block 3 och 4 onshore Oman och produktionen är på rekordnivåer. Konstruktionsarbetet med större enheter och ytterligare pipelineutbyggnad gör stora framsteg.

På Farha Southfältet på Block 3 har sammanlagt 11 borrningar genomförts och färdigställts under första kvartalet 2012. Av dessa var fem prospekterings-/utvärderingshål i Barikformationen i tidigare ej borrade förkastningsblock. Dessa resulterade i upptäckten av tre nya oljeförande förkastningsblock. Två av borrningarna var torra. Per sista mars 2012 var sammanlagt elva olika förkastningsblock i produktion. Ytterligare förkastningsblock planeras att borras under 2012.

Fyra produktionshål har borrats och färdigställts i tidigare borrade förkastningsblock med syfte att öka produktionen. Två vatteninjiceringshål har också borrats och färdigställts.

Konstruktionsarbeten med det permanenta produktionssystemet fortsätter. Den första delen av pipelinen som förbinder Farha South med produktionsanläggningarna på Saiwan East färdigställdes i februari och har därefter varit i störningsfri produktion. Nya och större lagringstankar på Saiwan och en pipeline som förbinder Saiwan med Alamstationen, knutpunkten till den nationella omanska pipelinen, har byggts. Slutinstallationer pågår av denna pipeline, och före slutet av andra kvartalet beräknas olja kunna transporteras till Alam genom pipeline.

"Tethys aldrig varit operativt starkare än nu. Med producerande tillgångar i två länder och med en väsentlig prospekteringspotential känner vi oss nu redo att lämna First North och siktar på listning på huvudmarknaden. Vår målsättning är att så snart som praktiskt möjligt, och senast inom 12 månader, ansöka om notering på Nasdaq OMX Nordic, " säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com