Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN NÅDDE I MARS NY REKORDNIVÅ MED I GENOMSNITT 11 658 FAT OLJA PER DAG

08:59 / 18 April 2012 Tethys Oil Press release

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under mars 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") till sammanlagt 361 394 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 658 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 108 418 fat, före avräkning av statens andel.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn:  +46 70 576 6555 ; magnus@tethysoil.com