Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: TETHYS OILS VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

16:12 / 29 November 2012 Tethys Oil Press release

Tethys Oil: TETHYS OILS VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 16 maj 2012 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2013. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Dennis Harlin, valberedningens ordförande

Vincent Hamilton

Mikael Petersson

Jan Risberg

 

Årsstämma i Tethys Oil AB kommer att hållas i Stockholm 22 maj 2013.

Mer information om valberedningens ledamöter och årsstämman 2013 presenteras på www.tethysoil.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2013, vända sig till valberedningens ordförande på:

nomcom@tethysoil.com

eller skriftligen per brev till:

Tethys Oil AB

Valberedningen

Hovslagagargatn 5B

SE-111 48 Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, CFO, tfn +46 8 505 947 00; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

TETY_2012_11_29_sve_99707.pdf