Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Tredje kvartalet 2012 Nio månader 2012

08:40 / 12 November 2012 Tethys Oil Press release

Tredje kvartalet 2012

  • 8 borrningar genomförda på Block 3 och 4 i Oman
  • Framgångsrik prospekteringsborrning på Block 4 i Oman - initialt flöde om 2 400 fat olja per dag
  • Rekordstor produktion från Oman om 358 968 fat olja motvarande 3 902 fat olja per dag
  • Treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 400 emitterat
  • Försäljning MSEK 116
  • Resultat MSEK 46
  • Vinst per aktie SEK 1,35

Show as PDF