Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: TETHYS INTRESSEBOLAG I LITAUISK UTFARMNING

08:51 / 26 October 2012 Tethys Oil Press release

Tethys intressebolag Jylland Olie Aps, ett bolag inom den danska Odinkoncernen, har deltagit i en utfarmning till Chevron Corporation. Utfarmningen avser Rietavaslicensen onshore Litauen. Efter transaktionen kommer Tethys indirekta ägande i Rietavaslicensen att minska från 20% till 14% mot ersättning i form kontanter och ett omfattande arbetsprogram.

Chevron har därtill erhållit en option att inom tre år förvärva ytterligare intresseandelar i Rietavaslicensen till ett i förväg fastställt pris. Om optionen utnyttjas, kommer Tethys indirekta ägande i licensen att minska till 5,6%.

Arbetsprogrammet, som finaniseras i sin helhet av Chevron, är huvudsakligen utformat för att utvärdera licensens potential för skiffergas/-olja, och inkluderar 2D- och 3D-seismikstudier samt utförande av flera borrningar. Även om prospektering i skifferlagren är det huvudsakliga målet för arbetsprogrammet, kommer licensens potential för konventionell olja också att utvärderas.

"Vi är mycket glada över att Chevron ansluter sig till prospekteringen i Litauen, och vi ser fram emot intressanta resultat," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige.

Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com