Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I SEPTEMBER I GENOMSNITT TILL 12 888 FAT OLJA PER DAG

08:29 / 15 October 2012 Tethys Oil Press release

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under september 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") till sammanlagt 386 651 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 888 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 115 995 fat, före avräkning av statens andel.

Produktionen i september har påverkats av installationsarbeten avseende de permanenta produktionsanläggningarna på både Saiwan East- och Farha Southfälten. I slutet på september var anläggningen på Saiwan Eastfältet färdigställd och tagen i drift. På Farha Southfältet fortsätter arbetet med installation och finjustering av utrustningen under oktober.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com