Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

PROSPEKTERINGSBORRNINGEN MAHA-1 PÅ BLOCK 3 ONSHORE OMAN AVSLUTAD - INGET KOMMERSIELLT FYND

08:58 / 16 January 2012 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Maha-1 på Block 3 onshore Sultanatet Oman har färdigställts. Vid borrningen påträffades olja, men inte i kommersiella mängder. Borrhålet har förslutits med möjlighet att genomföra ytterligare undersökningar i framtiden.

Maha-1 borrades sydväst om den producerande Farha-trenden i ett område som inte kartlagts med 3D-seismik. Borrningen utfördes vertikalt till ett djup av 1 465 meter. Barik-sandstenen påträffades på ett djup av 1 409 meter. Mindre mängder olja kunde observeras under borrning i Bariklagret, men oljemättnaden befanns vara för låg för att kunna produceras. En därefter genomförd sidoborrning gav liknande resultat och ännu lägre oljemättnad. Borrhållet har därför förslutits med möjlighet till återinträde och fortsatta undersökningar i framtiden.

"Det finns helt klart olja i Maha-området i Block 3, men ytterligare seismiska undersökningar kommer att behövas för att kunna utveckla indikativa borrmål till borrbara strukturer," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Borrprogrammet på Block 3 fortsätter med två riggar i arbete. Borrningarna FS-18 och FS- 31 pågår för närvarande. Båda borras på hittills oborrade förkastningsblock längs Farha-treden inom 3D-seismikområdet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com