Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Tethys Oil emitterar treårigt obligationslån

Tethys Oil AB
(publ) ("Tethys") emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån
om 400 miljoner kronor. Obligationerna emitteras till 100 proc...

16:42 / 31 Aug Tethys Oil Press release

Andra kvartalet och Halvårsrapport 2012

Andra kvartalet 2012
·2C betingade resurser ökar med 41% till 13,8 miljoner fat
·Exportpipelinen på Block 3 och 4 i Oman färdigställd och tagen ...

08:03 / 28 Aug Tethys Oil Press release

TETHYS OIL UPPDATERAR OLJERESURSER I OMAN

Per 30 juni
2012 uppgår Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman till 13,8
miljoner fat olja av betingade resurser 2C - en ökning med 41%
jäm...

08:00 / 28 Aug Tethys Oil Press release

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 16
maj 2012.
Årsredovisning och
ansvarsfrihet
Resultaträkningen och balansräkningen för bola...

08:22 / 18 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: OPERATIV UPPDATERING OMAN

Borr- och utvecklingsprogrammet fortsätter planenligt på
Block 3 och 4 onshore Oman och produktionen är på rekordnivåer.
Konstruktionsarbetet ...

08:06 / 23 Apr Tethys Oil Press release

OPERATIV UPPDATERING LITAUEN

Tethys Oils andel av oljeproduktion från de litauiska
intressena uppgick under första kvartalet 2012 till 14 508 fat,
motsvarande 159 fat olja p...

11:20 / 20 Apr Tethys Oil Press release

TETHYS OILS OLJERESURSER I OMAN

Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 31 december
2011 uppgick till 9,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C.
De betingade resu...

08:58 / 18 Apr Tethys Oil Press release