Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

TETHYS OIL INGÅR ÖVERENSKOMMELSE OM STRATEGISKA INVESTERINGAR MED ODIN ENERGI

14:15 / 29 September 2011 Tethys Oil Press release

Tethys Oil och det privata danska bolaget Odin Energi A/S ("Odin") har ingått ett investeringsavtal, som syftar till att ingå gemensamma strategiska investeringar i områden där båda bolagen besitter expertkunskap och har komparativa fördelar. Som en del i denna överenskommelse har Tethys lånat ut 15,1 MEUR till Odin. Säkerhet för lånet är 30 procent av aktiekapitalet i Odin.

 

"Denna överenskommelse syftar till att ge Tethys utökad exponering mot Östersjöregionen utöver Gotland, och samtidigt förena Odins och Tethys kunskaper om regionen. Härigenom kan en kraftig förstärkning av Tethys exponering mot europeiska olje- och gasintressen komma att uppnås," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

"Tethys och Odin har varit partner i många år och det är med stor glädje vi nu ser att detta partnerskap fördjupas," säger Tom Haselton, verkställande direktör för Odin Energi.

Tethys Oil och Odin är partners i Block 15 i Sultanatet Oman, där Tethys har en andel om 40 procent. Odin är operatör och har resterande 60 procent. Bolagen har tidigare varit partners i ett prospekteringsprojekt i Danmark. Odin har genom aktieägande i bolaget UAB Minijos Nafta oljeverksamhet i Litauen. Minijos Nafta har licensen Gargzdai onshore Litauen, och producerar för närvarande över 700 fat olja per dag. Odin har också intresseandelar i och är operatör för licensen "2" offshore Lettland.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com