Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN FORTSÄTTER ÖKA OCH UPPGICK I JULI I GENOMSNITT TILL 4 195 FAT OLJA PER DAG

14:14 / 10 August 2011 Tethys Oil Press release

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under juli 2011 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") till sammanlagt 130 057 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 195 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 39 017 fat, före avräkning av statens andel. En uppgradering av EPS-utrustningen under juli, inklusive en ökning av tankbilskapaciteten, har resulterat i en utökad produktionskapacitet.

 

"Vi är mycket nöjda med att testproduktionens kapacitet har utökats samtidigt som arbetet att ta fram ett permanent produktionssystem fortgår", säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

 

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

 

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com