Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

GENOMSNITTLIG TESTPRODUKTION UNDER JUNI UPPGICK TILL 3 450 FAT OLJA PER DAG

09:32 / 15 July 2011 Tethys Oil Press release

Testproduktion på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under juni 2011 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early production System - "EPS") till sammanlagt 103 505 fat, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 3 450 fat. Under andra kvartalet uppgick produktionen sammanlagt till 215 283 fat, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 2 366 fat. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 31 051 fat i juni och 64 585 fat under andra kvartalet, före avräkning av statens andel.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna varierar beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

Testproduktionssystemet arbetar nära full kapacitet. Följaktligen kan borrhål som redan varit i testproduktion under en längre tid komma att stängas ned, för att göra det möjligt att grundligt testa nya borrhål. Olika sätt att öka kapaciteten på EPS-systemet undersöks för närvarande samtidigt som arbetet att ta fram ett mer permanent produktionssystem fortgår.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com