Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

ÄNNU EN FRAMGÅNGSRIK PROSPEKTERINGS- BORRNING PÅ FARHA-TRENDEN PÅ BLOCK 3

09:25 / 14 July 2011 Tethys Oil Press release

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman har fortsatt med borrning och färdigställande av borrhålet Farha South-11 ("FS-11") på Block 3. Sammanlagt genomborrades 28 meter oljeförande sandsten. Borrhålet har kopplats upp mot testproduktionssystemet på Farha South för att ingå i det långvariga produktionstestet av området. Under de 12 första timmarna uppgick produktionstakten till 517 fat olja per dag. Oljan håller en densitet om 39 grader API.

"I och med denna framgångsrika prospekteringsborrning har Farha South-trenden med oljeförande förkastningsblock utökats med nästan 10 kilometer i sydlig riktning", säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Prospekteringsborrning FS-11 genomborrade vertikalt både Barik och Lower Al Bashairformationerna. Borrhålet borrades till ett djup om 1 865 meter. Borrplatsen är belägen 9 kilometer söder om borrplatsen FS-3, vilken producerar olja från både Barik och Lower Al Bashairformationerna. Vid borrningen FS-11 påträffades Bariklagret på ett djup om 1 287 meter. Sammanlagt genomborrades 28 meter oljeförande sandsten. Olja påträffades också i Lower Al Bashairformationen, men det var inte möjligt att undersöka detta lager med loggning. Det övre Bariklagret har perforerats och satts i testproduktion efter att en centrifugalpump ("electrical submersible pump - ESP") installerats i borrhålet.

Borriggen har flyttats för att borra Farha South-12 ("FS-12") på Block 3. FS-12 är en s k "stepout" prospekteringsborrning där borrplatsen är belägen 1,7 kilometer nordväst om borrhålen FS-4 och FS-6. Denna borrning är utformad för att undersöka både Barik och Lower Al Bashairformationerna.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com