Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Saiwan East-7 Påträffar Tungolja - Inga Flöden Uppmätta

09:08 / 6 April 2011 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: SAIWAN EAST-7 PÅTRÄFFAR TUNGOLJA - INGA FLÖDEN UPPMÄTTA

Borrningen av SE-7 på Block 4 onshore Sultanatet Oman har avslutats. Flera intervall med tungolja har påträffats i borrhålet, men inga flöden har uppmätts. Riggen har nu flyttats till Block 3 för att borra Farha South-7.

SE-7 borrades till ett djup om 1 890 meter, med målsättningen att undersöka om Khufailagret var oljeförande också i den södra delen av Saiwan East-strukturen. I den övre delen av Khufailagret uppmättes en zon om drygt 90 meter av varierande tungoljemättnad. Ett begränsat testprogram genomfördes med en sk "wireline MDT tool", men inga flöden uppmättes. Som väntat påträffades också tungolja i de ytligare formationerna Buah, Miqrat och Amin. SE-7 har tillslutits temporärt för att möjliggöra framtida undersökningar och eventuella tester.

Riggen har flyttats för att borra Farha South-7 ("FS-7") på Block 3, en utvärderingsborrning som utformats för att testa om lagret Lower Al Bashir är oljeförande i den södra änden av Farha Southfältet, i närheten av Farha South-3. Borrplatsen ligger 425 meter sydost om FS-3, vilken borrades i början av 2009.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF