Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Takten Ökar I Arbetsprogrammet Onshore Oman - En Andra Borrigg Kontrakterad

11:07 / 30 March 2011 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: TAKTEN ÖKAR I ARBETSPROGRAMMET ONSHORE OMAN - EN ANDRA BORRIGG KONTRAKTERAD

Takten i utbyggnads- och prospekteringsprogrammet på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman ökar efter att en andra borrigg har kontrakterats. Denna riggs första borrning är Farha South-6 ("FS-6") på Block 3.

Den nya riggen är en 750 hästkrafter stark Deutag T-55-rigg från det brittiska bolaget KCA Deutag Drilling Company. Deutag T-55 blir den andra riggen i drift på Block 3 och 4 vid sidan av Abraj 204, vilken för närvarande används för borrningen av SE-7 på Block 4.

"Vi är mycket nöjda med att takten i arbetsprogrammet på Block 3 och 4 onshore Oman nu ökar. Detta innebär en resursförstärkning både vad gäller prospektering i ännu outforskade delar av Block 3 och 4 liksom vad gäller datainsamling avseende kvarvarande geologisk osäkerhet, innan en komplett utbyggnadsplan kan fastställas. Med två riggar i gång kan ett snabbare borrschema implementeras under 2011," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

FS-6 borras som ett vertikalt borrhål ned till den nedre Barikformationen. Borrplatsen ligger 140 meter sydost om borrhålet FS-4 och 750 meter syd-sydväst om FS-3.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF