Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Horisontell Sektion I Borrhålet Se-2 Färdigställd - Ska Genomgå Långvarigt Produktionstest

08:37 / 17 March 2011 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: HORISONTELL SEKTION I BORRHÅLET SE-2 FÄRDIGSTÄLLD - SKA GENOMGÅ LÅNGVARIGT PRODUKTIONSTEST

2011 års borrprogram onshore Sultanatet Oman har fortsatt med borrningen av en horisontell sektion i borrhålet Saiwan East-2 ("SE-2") på Block 4. Borrhålet har färdigställts för produktion och kopplas nu upp mot testutrustning för att genomgå ett långvarigt produktionstest. Borriggen har flyttats till området kring borrhålet Saiwan East-1 för att påbörja prospekteringsborrningen Saiwan East-7 ("SE-7"), vilken genomförs för att undersöka Khufaisektionen på södra delen av Saiwan Eaststrukturen.

SE-2 borrades våren 2009 som ett vertikalt hål och påträffade det oljeförande kalkstenlagret Khufai. Vid produktionstest flödade borrhålet under en 14-timmarsperiod med ett naturligt flöde om 280 fat olja per dag. Oljekvaliteten uppmättes till 33 grader API. Ett andra borrhål, SE-3, borrades som ett horisontellt hål i Khufailagret sommaren 2010. Denna horisontalborrning produktionstestades under en fyradagarsperiod, och som mest uppmättes mer än 10 000 fat olja per dag under en 30-minutersperiod från den 467 meter långa horisontella sektionen.

SE-2 borrades åter upp i februari 2011 i syfte att borra en horisontell sektion i Khufailagret. Vid borrningen påträffades som förväntat olja och den 676 meter långa horisontella sektionen kopplas nu upp mot testutrustning för att genomgå ett långvarigt produktionstest för att ytterligare utvärdera Khufaireservoaren. Produktionstestet beräknas pågå under minst 30 dagar. Utöver att olja påträffades i Khufailagret, så bekräftades vid mätningar i borrhålet ("open hole logs") också tungolja i lagren Miqrat, Amin och Buah.

Borriggen har flyttats för att borra SE-7, en prospekteringsborrning för att undersöka om Khufailagret är oljeförande också i den södra delen av Saiwan Eaststrukturen. Borrplatsen ligger 280 meter sydväst om SE-1, och 11,6 kilometer sydväst om SE-2. SE-1 borrades av bolaget Encana 2004.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF