Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

NYA BORRNINGAR OCH NYTT OJEFYND PÅ BLOCK 3 ONSHORE SULTANATET OMAN

09:54 / 15 December 2011 Tethys Oil Press release

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. På Fahra-trenden har borrningen FS-17 påträffat ytterligare ett oljeförande förkastningsblock. Fyra produktionsborrhål har också borrats på oljefältet Farha South. På Block 3, utanför Fahra-trenden, har prospekteringsborrningen Maha-1 inletts.

Prospekteringsborrningen Maha-1

Prospekteringsborrningen Maha-1 har påbörjats. Borrplatsen är belägen 1,5 kilometer sydost om det producerande borrhålet FS-11. Primärt borrmål är sandstenen i Bariklagret på ett djup om cirka 1 500 meter. Borrning och eventuell testning beräknas ta tre till fem veckor.

Prospekterings-/utvärderingborrningen FS-17

FS-17 borrades vertikalt för att undersöka Barikformationen längs Farha-trenden. Borrplatsen är belägen 1,1 kilometer öster om borrplatsen FS-16, i ett tidigare ej borrat förkastningsblock. Borrhålet borrades till ett djup om 1 246 meter. Sammanlagt genomborrades 32 meter oljeförande Bariksandsten, vilket är den tjockaste sektion som hittills uppmätts längs Farha-trenden. FS-17 har satts i testproduktion.

Fyra nya produktionsborrningar på oljefältet Farha South

Fyra nya produktionshål, FS-21, FS-22, FS-23 och FS-24, har också borrats och färdigställts på oljeförande och tidigare borrade förkastningsblock på oljefältet Farha South. I alla borrhål påträffades olja i Bariklagret. Alla fyra borrhålen har kopplats upp mot testproduktionssystemet.

Om testproduktionssystemet

Långvariga produktionstester pågår både på Saiwan Eastfältet på Block 4 och på Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna kommer att fortsätta variera beroende på utformning av testprogrammet samt på tillgänglig transport- och utrustningskapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com