Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

ARBETET MED BORRHÅLSTESTER PÅ BLOCK 15, JEBEL ASWAD, ONSHORE OMAN ÅTERUPPTAS - LICENSEN FÖRLÄNGD MED TRE ÅR

10:12 / 27 December 2011 Tethys Oil Press release

Arbetet med borrhålstester på Block 15 onshore Oman har återupptagits. En jetpump har installerats i borrhålet JAS-2 i ett försök att tömma hålet på vatten och möjliggöra flöden av kolväten. Licensen för Block 15 har förlängts med tre år till oktober 2014.

Borrhålet JAS -2, borrat 2008, uppvisade under borrning samma mätresultat som uppmättes vid borrningen av JAS-1, 2007. Emedan produktionstestet av JAS-1 resulterade i goda flöden av naturgas och kondensat, flödade JAS-2 vid test vatten. Resultaten av de efterföljande analyserna av JAS-2, inklusive ett omfattande loggningsprogram som genomfördes 2010, tyder på att vattnet kommer från sprickbildningar i slutet av den 927 meter långa horisontella sektionen. Indikationer tyder på att sprickbildningarna och vattenmängderna är begränsade. De tester som nu genomförs syftar till att försöka pumpa bort vattnet, för att möjliggöra för hålet att flöda kolväten.

Licensen för Block 15 har förlängts till oktober 2014 med ett arbetsprogram som inkluderar åtminstone ytterligare seismikstudier och en ytterligare borrning.

Tethys har en andel om 40 procent i Block 15. Odin Energi AS är operatör för licensen med en andel om 60 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com