Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: FORTSATTA BORRFRAMGÅNGAR PÅ BLOCK 3 ONSHORE OMAN

10:49 / 21 October 2011 Tethys Oil Press release

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. Ett prospekterings-/utvärderingborrhål och två produktionsborrhål har framgångsrikt borrats, färdigställts och kopplats upp mot testproduktionssystemet på oljefältet Farha South på Block 3. Därtill har två vatteninjiceringshål borrats, och för närvarande borras två nya produktionshål.

Prospekterings-/utvärderingborrning FS-16 ("FS-16") genomborrade vertikalt både Barik och Lower Al Bashairformationerna. Borrplatsen är belägen 5,5 kilometer nordöst om borrplatsen FS-5, i ett tidigare ej borrat förkastningsblock. Borrhålet borrades till ett djup om 1 747 meter. Vid borrningen FS-16 påträffades Bariklagret på ett djup om 1 095 meter. Sammanlagt genomborrades 30 meter oljeförande sandsten. Olja påträffades också i Lower Al Bashairformationen. Det övre Bariklagret har perforerats och satts i testproduktion efter att en centrifugalpump ("electrical submersible pump - ESP") installerats i borrhålet.

Två nya produktionshål har också borrats och färdigställts på oljeförande och tidigare borrade förkastningsblock på Farha South, borrhålen FS-14 och FS-8. I borrhålen påträffades olja både i Barik- och Lower Al Bashairlagren. FS-14 färdigställdes i det övre Bariklagret och FS-8 färdigställdes i Lower Al Bashairlagret. Båda borrhålen har kopplats upp mot testproduktionssystemet för att ingå i det långvariga produktionstestet av området. Produktionsvolymerna kommer att fortsätta variera beroende på utformning av testprogrammet samt på tillgänglig transport- och utrustningskapacitet.

Två vatteninjiceringshål har också borrats på Farha South. För närvarande borrar de två verksamma borriggarna produktionsborrhålen FS-19 och FS-20.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com