Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 25 maj
2011.
Årsredovisning och ansvarsfrihet
Resultaträkningen och balansräkningen för bolag...

16:29 / 25 May Tethys Oil Press release

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 25 maj 2011, kl. 15.00 i Van der Nootska
Palatset, St. Paulsgatan 21 ...

08:30 / 26 Apr Tethys Oil Press release

TETHYS FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE FRANSK LICENS

Tethys Oil har ingått avtal med Mouvoil S.A. om att
förvärva en licensandel om 37,5 procent i en prospekterings- och
produktionslicens om 215 kvad...

13:10 / 13 Apr Tethys Oil Press release