Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Utvärderingsprogrammet Block 4 - Borruppdatering Saiwan East-4

10:11 / 15 July 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: UTVÄRDERINGSPROGRAMMET BLOCK 4 - BORRUPPDATERING SAIWAN EAST-4

Utvärderingsprogrammet på Block 4 onshore Oman fortsätter med borrningen av Saiwan East-4 ("SE-4"). SE-4 är huvudsakligen utformad för att ytterligare undersöka den oljeförande Khufaireservoarens utbredning.

SE-4 borras 2,9 kilometer sydost om det mycket framgångsrika borrhålet Saiwan East-3 ("SE-3"), vilket nyligen flödade 10 714 fat olja per dag vid test från en horisontell sektion om 467 meter i den övre delen av Khufaireservoaren. SE-4 borras som ett vertikalt borrhål med samma rigg och utrustning som användes för SE-3. SE-3 genomborrade en kolväteförande zon om över 61 meter brutto med olja (gross oil column) i Khufailagret. Ett av huvudsyftena med borrningen av SE-4 är att klarlägga om Khufaireservoaren är oljeförande också här.

SE-4 kommer också att genomborra lagren Buah, Amin och Miqrat. Dessa lager har genom tidigare borrningar, däribland SE-3, bekräftats innehålla tjocka lager med tungolja. Det andra huvudsyftet med borrningen av SE-4 är att undersöka möjliga oljeförande lager under Khufailagret. Borrhålet kommer att borras ned till urberget, och borrningen beräknas pågå under 30 dagar.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

-------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF