Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Omanborrning Flödar 10 714 Fat Olja Per Dag

12:33 / 6 July 2010 Tethys Oil Press release

Produktionstesterna av den horisontella sektionen i Khufailagret i borrhålet Saiwan East-3 på Block 4 onshore Sultanatet Oman har avslutats. Det högsta flöde som uppnåddes vid testerna var 10 714 fat olja per dag, genom en 38-millimetersventil. Oljan håller en densitet om 32,4 grader API. Högre flöden kan potentiellt uppnås med annan testutrustning med högre kapacitet ."Vi är stormförtjusta över testresultaten, vilka överträffar våra förväntningar och till fullo bekräftar Khufaireservoarens produktivitet", säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Tethys andel i Block 3 och 4 kommer att minska till 30 procentenheter i enlighet med ett avtal där Tethys kommit överens med Mitsui E&P Middle East B.V. att farma ut 20 procentenheter. Utfarmningen är avhängig myndigheternas godkännande. CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com