Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman: Utvärderingsborrning På Saiwan East Inledd

15:26 / 5 May 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: OPERATIV UPPDATERING OMAN: UTVÄRDERINGSBORRNING PÅ SAIWAN EAST INLEDD

Borrningen av Saiwan East-3 (”SE-3”) på Block 4 onshore Oman har inletts. Saiwan East-3 syftar till att utvärdera och utveckla 2009 års oljefynd i Khufaiformationen.

Saiwan East-3 borras för att utvärdera och utveckla Saiwan Eaststrukturen, vilken upptäcktes genom borrningen av Saiwan East-2 i juni 2009. En sammanlagd zon om 27 meter konventionell olja uppmättes då i Khufaiformationen. Saiwan East-3 borras 1,2 kilometer sydost om borrhålet Saiwan East-2. Borrplatsen valdes efter analys av resultaten från den nyligen genomförda 3D-seismikstudien på Block 4.

Saiwan East-3 kommer inledningsvis att borras som ett vertikalt hål ned till 1 800 meter, varefter omfattande mätningar kommer att genomföras (loggning). Därefter planeras ett horisontellt sidohål om högst 1 000 meter. När denna sidoborrning är slutförd planeras en nedsänkbar elektrisk pump att installeras och produktionstester att genomföras.

Målsättningen med borrningen är att utöka reservpotentialen i Khufaiformationen, att ta borrkärnsprover från reservoaren, att genomföra en fullständig mätning (loggning) av reservoaren samt att genomföra ett produktionstest med pump för att mäta produktiviteten.

Tethys har 50 procents andel i Block 4. CC Energy Development S.A.L. har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ---------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF