Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrningen Farha South-5 Onshore Oman Flödar Drygt 1 500 Fat Olja Per Dag Vid Produktionstest Med Pump

14:02 / 9 December 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: BORRNINGEN FARHA SOUTH-5 ONSHORE OMAN FLÖDAR DRYGT 1 500 FAT OLJA PER DAG VID PRODUKTIONSTEST MED PUMP

2010 års borrprogram onshore Sultanatet Oman har fortsatt med framgångsrika tester av borrhålet Farha South-5 ("FS-5") på Block 3. Vid produktionstester med pump flödade FS-5 drygt 1 500 fat olja per dag från en horisontell sektion om 160 meter genom Bariklagret. FS-5 har färdigställts och kopplats upp mot pilotproduktionsanläggningen på Farha South ("Early Production System") för ett långvarigt produktionstest.

"Vi är mycket nöjda med resultaten från FS-5. Olja påträffades i både Barik- och Lower Al Bashirlagren. Resultaten framhåller Farhaområdets betydelse och understryker också Barikreservoarens potential längs hela Farha-trenden", säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Borrningen av FS-5 påbörjades i början av oktober som en "stepout" prospekteringsborrning och borrplatsen är belägen 6,8 kilometer nordost om FS-3. Den vertikala delen av hålet borrades ned till ett djup om 2 370 meter. De båda bergartslagren Barik och Lower Al Bashir genomborrades och befanns vara oljeförande. Mätningar (loggning) i borrhålet genomfördes. Barikformationen påträffades på ett djup om 1 240 meter under marken, och genomborrades med en 160 meter lång horisontell sektion. En pump installerades och borrhålet sattes i produktion. Den genomsnittliga produktionsvolymen uppgår till mer än 1 500 fat olja per dag. Oljan håller en densitet om 44 grader API.

Borriggen har flyttats till borrhålet Saiwan East-4 på Block 4, för att genomföra produktionstester. Vid borrningen av SE-4 under sommaren 2010 påträffades flera oljeförande bergartslager, men inga produktionstester genomfördes i samband med borrningen.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF