Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Ökade Flöden Till 1 010 Fat Olja Per Dag Vid Produktionstest Med Pump I Farha South

12:20 / 25 January 2010 Tethys Oil Press release

Ett produktionstest med en nedsänkt elektrisk pump, Electrical Submersible Pump (ESP), har genomförts på Barikformationen i borrhålet Farha South-3 på Block 3 onshore Oman. Vid testet uppmättes flöden om 1 010 fat olja per dag. Detta flöde är nästan tre gånger högre än det som uppmättes i november 2009, då ingen pump användes. I och med detta utmärkta resultat framstår Barikformationen som en huvudkandidat för ett tidigt produktionsprogram (early production program), vilket nu planeras att inledas senare i år.

Den elektriska pumpen installerades med hjälp av MB Petroleums 450 hästkrafter starka renoveringsrigg MB 49, samma rigg som användes för de i november och december 2009 genomförda testerna på Block 3 och 4. Produktionsflöden motsvarande 1 010 fat per dag uppmättes under en testperiod om 6 timmar. Oljan håller mycket hög kvalitet, 42 grader API, och har litet gasinnehåll. Inget vatten producerades vid testet.

“Vi är mycket glada över att Barikformationen svarat så bra när en pump installerats. Vi kan nu se fram emot betydande produktionsflöden från ett tidigt produktionsprogram. Våra planer att bli ett oljeproducerande bolag under 2010 kunde inte ha börjat bättre,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Båda de framgångsrika borrningar som genomfördes under förra året, Farha South-3 på Block 3 och East Saiwan-2 på Block 4, lämpar sig för ett tidigt produktionsprogram. Farha South-3 flödade olja med en densitet om 40+ grader API från två lager, Barik och Lower Al Bashir. East Saiwan-2 flödade olja med en densitet om 33 grader API från Khufailagret samt påvisade en över 400 meter tjock tungoljesektion.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF